NEDEN MATEMATİK ZOR GELİR?

Matematik öğrencilik döneminde en sevilmeyen ders olarak kötü şöhrete sahiptir.
Matematik öğretmenleri de maalesef bu kötü şöhrette başrol oynamaktadır. Eğer öğretmen sadece bir görevi ifa etmek için, sadece para kazanmak için ders anlatıyorsa bu iş en çok öğrenciye yansır. Öğrenci ve öğretmen arasında diyaloğun yetersizliği ve kopukluğu, dersi itici ve sıkıcı hale getirmektedir. Geleneksel, eski, sıkıcı yöntemler ve öğrenciye karşı soğuk tavırları ile de bunu körüklemektedirler. Matematiğin diğer büyük sorunu ise konuların bir zincir gibi birbirine bağlı olmasıdır. Yani bir sonraki konunun  bir önceki konuyla ilişkili olmasıdır. Bu durumda konunun bir yerini kaçırınca anlayamayınca diğerleri de çorap söküğü gibi gelmektedir. Tabi birde ''gündelik hayat da ne işimize yarayacak ki'' ön yargısı var. Matematik öğretiminde, öğrenci başarısının genel olarak düşük olması da öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz bir tutum sergilemesine yol açar. Alınan kötü notlar belli süre sonra matematik korkusuna yol açmaktadır. Normalinde korkularımızla yüzleşmemiz gerekirken biz matematikte bunun aksine, kaçmayı yeğleriz. Aslında evde bir  ses duyduğumuzda nasıl ki korkaksak bile oraya gidip korkumuzla yüzleşiyorsak, matematikte de aynısını yapmalıyız.

Şimdi burada bize gerekli olan, hem iyi bir öğretmen hem de iyi bir  arkadaş olacak bir eğitmen bulup, onunla beraber strateji belirlemek...
“Ne stratejisi? Savaş mı yapıyoruz?” Dediğinizi duyar gibiyim. Aslında strateji; 
Öğrencinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurup, sözel zekasının mı yoksa sayısal zekasının mı daha iyi olduğunu, odaklanma süresinin ne kadar olduğu, hazır bulunuşluğu, duygusal ve psikolojik yapısını göz önünde bulundurarak gerçekçi bir matematik çalışma programı ve kültürü oluşturmaktır. Matematiği sıkıcı olmaktan kurtarıp eğlenirken öğreteceğiz. Zaman zaman Ankara Üniversitesi’ne gidip dersler yaparak öğrenciye heves ve hırs aşılayacağız. Gecenin bir yarısı öğretmenine takıldığı soruyu online olarak sorma imkanı sağlayacağız.