BİREBİR EĞİTİM NEDİR?

Birebir eğitim, uygulanması açısından standart eğitim modellerinden farklılık gösteren bir modeldir. birebir eğitim ile klasik eğitim arasındaki en belirgin fark, bireylerin okula ve dershaneye gitmeden işlerini ve özel yaşamlarını terk etmeden sınavlara hazırlanabilmelerini sağlamaktadır. ulaşım sorununa ve buna bağlı olarak oluşan zaman kaybına çözüm olması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, eğitimde fırsat eşitliği sağlaması, öğrenciler ve öğretmenin birebir ve yakın ilişki kurmasına yardımcı olması, birebir eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır. Öğrencinin kendi ev ortamında ve kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiği "birebir eğitim" günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 
evinizde bu eğitimden faydalanmak, öğrencinin önündeki fiziksel ulaşım ve kaybolan zaman gibi olumsuzlukları giderme yönünde önemli bir kazanç sağlamaktadır.
Böyle bir kolaylık ve zaman tasarrufu şüphesiz çok önem arz eder. Birebir eğitim, dershane ve okulun yanında başvurulan ek bir öğretim değil; aksine onların bir üst kazanımlı modelidir. Uygulamalarda, özel olarak kendi öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış ders notları, ders videoları, sorunun çözümü içeren videolar içerir
Birey odaklı bir eğitim ile bireylerin sorumluluk anlayışı gelişmekte ve kişisel gelişim açısından olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Klasik yöntemler ile çok zor geliştirilebilen araştırma ruhunu beslemektedir.

- Zaman ve Mekân Avantajı
öğrencilerin istedikleri zaman, istedikleri yerde eğitim alabilmekte, böylece sınıf zamanına bağlı kalmadan ve kendi öğrenme hızlarında çalışabilmektedirler. Birebir eğitimde öğrenme ortamındaki belirgin etkileşim eğitilen ile birebir öğretmen arasındadır. Hızı ayarlanabilen dolayısıyla kişisel planlara göre öğrenilebilen bir ortam eğitilene sunulmaktadır. Çabuk kavrayan eğitilenler diğerlerini beklemeden ilerleyebilmekte, öğretmen ilgisini daha yavaş kavrayan öğrenci üzerinde yoğunlaştırılabilmektedir

- Maliyet Avantajı
yeni sınav sisteminde her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken konuların miktarı artmakta, buna karşılık da, öğretime ayrılan süre azalmaktadır. Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az zaman ve bütçelerle karşılanmak durumundadır. Birebir eğitim, dershane ve özel okullardaki eğitim masraflarını, yol masraflarını, kaynak kitap masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır. Sınıf ortamında haftalara hatta aylara yayılan bir konu, birebir çalışmada bir kaç saatle çözüme ulaştırılabilmekte ve bunla doğru orantılı olarak harcanan zaman ve masraf azalmaktadır

- Teknolojik Avantaj
teknolojik imkânlar verilen eğitimde aktif olarak kullanılabilmektedir. öğelerinin tümü kolay ve ücretsiz olarak (whatsapp ve video ) öğrenciye sunulmaktadır
günün 24  saati öğretmene online olarak ulaşabilmesi, hem öğrencinin gecenin bir yarısı takıldığı yerlerde zaman kaybı yaşamasından koruyor, emde Öğrenme ortamı görsel ve işitsel bilişim kolaylıkları ile desteklendiğinde eğitilen ile öğrenme arasındaki etkileşim üst düzeylere çekilebilmektedir.

- Diğer Avantajları
Eğitim süreklilik isteyen bir gelişim sürecidir ve özellikle bilginin değişim hızının korkunç bir ivme kazandığı dikkate alındığında birebir eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya konabilecektir.

- Birebir Eğitimin, Örgün Eğitime Göre Avantajları
Örgün Eğitim: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE hazırlanmış program doğrultusunda SINIF çatısı altında,  AYNI SEVİYEDEKİ (işte sorunun temeli burada yatmakta. Hiç bir zaman bu seviye aynı değildir) bireyler için belli zamanlarda yapılan  eğitimdir. Sınıf ortamında iyi bir konsantrasyon sağlamak neredeyse mümkün değildir. Dikkati dağıtan bir çok şey vardır.

Özel Ders;

  • birebir ve özel ilgi
  • sıcak bir iletişim
  • maksimum verim
  • kendi ev ortamı
  • anında yardım
  • zamandan ve yoldan tasarruf
  • 24 saat online iletişim
  • ilgi odağı
  • düzenli olarak veri bilgilendirilmesi
  • ihtiyaca ve seviyeye göre eğitim